Logopediepraktijk Lingua is gespecialiseerd in de diagnostiek en begeleiding van kinderen (en hun ouders) in Nieuwegein, Houten en omgeving.

Algemeen praktijknummer

030-2012591

Hoofdlocatie en postadres

Richterslaan 62, 3431 AK Nieuwegein

Locaties en openingstijden (op afspraak)

Richterslaan 62, Nieuwegein

Maandag t/m vrijdag: 09.00u – 17.30u

Mendez da Costalaan 132 (OBS De Schakel), Nieuwegein

Woensdag/Donderdag: 08.30u – 15.00u

Dasseweide 1 (SBO de Evenaar), Nieuwegein

Op deze locatie wordt binnen de school logopedische behandeling gegeven aan leerlingen.

Kokermolen 4, Houten

Voor preverbale cliënten en niet of nauwelijks sprekende kinderen, op afspraak.

EMC Mondriaan

Donderdag: 16.30u - 20.00u spreekuur

Heemraadsweide 5-7 (OBS de Veldrakker), Nieuwegein

Woensdag/Vrijdag: 08.30u – 15.00u

Bij u thuis

Voor preverbale logopedie zijn aan-huis-consulten mogelijk in de regio Houten-Nieuwegein-IJsselstein-Zeist.

Werkwijze

We nemen binnen een week contact met u op.

In sommige gevallen is ook een verwijsbrief nodig om rechtstreeks bij uw verzekering te kunnen declareren. U wordt hierover bij aanmelding door ons verder geïnformeerd.

Bij het eerste bezoek wordt de hulpvraag geïnventariseerd en gaan we kijken wat we voor u en voor uw kind kunnen betekenen. Indien het nodig is, wordt verder onderzoek gepland en een behandelplan met u besproken.

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit basisverzekering. Soms is het wel nodig dat er een verwijsbrief nodig is. Na aanmelding informeren we u hier graag verder over.

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris hulp bij het formuleren van uw klacht en het zoeken naar een oplossing. Voor meer informatie, kunt u terecht op klachtenloketparamedici.nl of kunt u de folder nalezen uit de wacht/behandelkamers. De zorgverleners van Logopedie Lingua zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

De logopedisten beheren hun cliëntendossiers volgens de WGBO.

U telt mee!

Nivel Zorgregistraties

Als zorgverlener doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het Nivel gebruikt de tellingen om vraagstukken binnen de gezondheidszorg in Nederland te beantwoorden.  Zo draagt u bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel houdt zich hierbij strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Liever niet meedoen met de tellingen? Meld dit bij ons.

Zo worden gegevens verzameld:

  1. U meldt zich met een zorgvraag bij uw zorgverlener.
  2. De zorgverlener legt informatie hierover vast in zijn computersysteem.
  3. Nivel Zorgregistraties ontvangt deze informatie gecodeerd van heel veel deelnemende zorgverleners. Hiermee wordt onderzoek gedaan.
  4. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners.

Meer weten? Kijk op nivel.nl/zorgregistraties

Beoordeling door cliënten

0
Gemiddelde cijfer
Resultaten Beoordeling Qualiview logopedie