Nu ook Stemlogopedie bij Logopedie Lingua!

Stemlogopedist?

Stemlogopedie (ook wel stemtherapie genoemd) wordt gegeven door een logopedist met expertise in stem-, keel- en ademklachten.

Welke klachten?

Een stemlogopedist houdt zich bezig met functieproblemen van de larynx, farynx en de luchtwegen:

Larynx en farynx:

  • Heesheid, schorheid, stemvermoeidheid, stemverlies, veranderingen in de stemtoonhoogte of het stemvolume, bij o.a. verkeerd stemgebruik, larynxparalyse, psychogene dysfonie, presbyfonie, genderdysfonie, hormonale veranderingen, stemmutatie in de puberteit, herstel na microlarynxchirurgie
  • Keelpijn bij spreken of zingen, globusklachten, chronische hoestklachten, habitueel keelschrapen
  • Spanningsgelateerde slikklachten

Luchtwegen

  • Disfunctioneel adempatroon: dyspneu, hyperventilatie, verstoord ademritme, gespannen adem, buiten adem zijn tijdens spreken

Doelgroepen

Iedereen met adem-, stem- en keelklachten kan bij een stemlogopedist terecht. Naast mensen met medische klachten, komen beroepsstemgebruikers (o.a. docenten, telefonisten, zangers, acteurs) en post-COVID-patiënten vaak terecht bij een stemlogopedist. Zij ervaren naast vermoeidheid en cognitieve klachten vaak ook klachten die zijn gerelateerd aan de luchtwegen en de larynx.

Werkwijze

In onze behandeling zetten we een combinatie in van counseling en diverse technieken en methoden die de spiertonus kunnen optimaliseren, de adem reguleren en/of functies van stemgeven en slikken verbeteren. Zo, bijvoorbeeld, kunt u terecht voor manuele behandelingen van het larynxgebied (manuele larynxfacilitatie) wat o.a. bij globusgevoel erg effectief is. Zoals de Richtlijn Stemklachten voorschrijft sturen wij patiënten terug naar de verwijzer als er na 6 stembehandelingen geen vooruitgang is, of zelfs verslechtering van het stemprobleem, en als er na 12 behandelingen onvoldoende vooruitgang is.

Samenwerkingsverbanden

Behalve met huisartsen, werkt een stemlogopedist graag nauw samen met KNO-artsen; een KNO-diagnose is essentieel voor zowel de logopedische diagnose als de prognose van de behandeling. Verder is er geregeld contact met MDL-artsen, longartsen, (long)fysiotherapeuten, orofaciaal therapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Door interdisciplinaire samenwerking is de patiënt verzekerd van de meest efficiënte zorg.

Bij Logopedie Lingua is Martine van der Meulen de stemlogopedist met expertise in stem-, keel- en ademklachten.