Neofobie of gewone voorkeur?

Neofobie of voorkeur voeding bij baby?

Toont je kind een sterke afweer tegen nieuwe smaken?

0-2 jaar

Jonge kinderen hebben nog geen last van “neofobie”, oftewel: angst om nieuwe dingen te proberen. Bij de meeste kinderen ontstaat dat pas in het tweede levensjaar (en kan nog even aanhouden tot halverwege de basisschoolleeftijd). Denk niet te snel dat je dreumes iets niet lust, groenten weigert of net als papa of mama een “slechte eter” is.

Vaak is er dan op deze jonge leeftijd een ander (onderliggend) probleem in mondmotoriek of gevoeligheid voor bepaalde prikkels in het mondgebied.

Op latere leeftijd

Er zijn altijd kinderen die kieskeuriger zijn dan anderen. Dat hangt niet altijd met een stoornis samen, en het is ook geen opvoedingskwestie. Al krijg je dat als ouder wel vaak terug van grootouders of van goedbedoelende vrienden.

De mate van (sensorische) gevoeligheid van je kind, de leeftijd, de eetcultuur, de mate van mondmotorische ontwikkeling, en ook het hogere of lagere intelligentieniveau zijn allemaal factoren die kunnen meespelen in de aanvaarding of weigering van voedsel.

Elk kind en zijn/haar ouders vraagt dan ook om verschillende soorten eetadviezen.

Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS)

Sommige kinderen die gedrag vertonen van autisme hebben ook een opvallend eetpatroon. Dat komt mogelijk doordat zij prikkels (bvb smaken, textuur, temperatuur) anders verwerken, en soms doordat zij anders waarnemen en denken en teveel belang hechten aan een detail (kleur, materiaal van bestek, geur van omgeving). Dan helpt het niet om ze honger te laten lijden (“op den duur zal hij/zij wel gaan eten”, hoor je dan) of om ze te straffen of te belonen (waar kinderen met ASS ongevoelig voor kunnen zijn).

Wanneer je kind met ASS extreem moeilijk of selectief eet, is het verstandig om hulp in te roepen van een eettherapeut of een preverbaal logopedist.