Nederlands als tweede taal

Nederlands als tweede taal

  • Is Nederlands niet uw moedertaal?
  • Merkt u dat niet iedereen u kan verstaan?

Als u als migrant, vluchteling of expat naar Nederland komt, leert u het Nederlands op een latere leeftijd. Dat is veel lastiger dan als kinderen een 2e taal leren. Niet alleen moet u opeens heel veel woorden en uitdrukkingen leren, maar ook zijn sommige klanken helemaal nieuw of u praat met accent wat uw verstaanbaarheid in de weg zit. Soms is niet alleen de uitspraak, maar ook de grammaticaliteit van de spontane taal een probleem om uw boodschap over te brengen. Of uw stemgeving mist kracht. Of u maakt onnauwkeurige spraakbewegingen, misschien ook in uw eigen moedertaal?

Vraag een consult aan bij Logopedie Lingua en we onderzoeken of we u kunnen begeleiden naar een betere verstaanbaarheid. Ook bekijken we of uw verwachting daarbij realistisch is.

Deze hulp wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar, maar kan door uw werkgever, instelling of vanuit inburgering worden bekostigd. Wij maken dan vooraf een offerte op maat op.

Een eerste intake- en kennismakingsgesprek kan indien gewenst ook digitaal plaatsvinden. Vult u het aanmeldformulier in met daarin uw hulpvraag.