Logopedie voor kinderen

Bij de praktijk Logopedie Lingua in Nieuwegein en Houten begeleiden wij kinderen en hun ouders/verzorgers in de eerste stapjes van de spraak-taalontwikkeling (0-4 jaar) en kunt u terecht voor uitgebreide diagnostiek en behandeling van oudere kinderen (4-12 jaar) met taal- en/of spraakproblemen. Ook zijn wij extra geschoold in het beantwoorden van preverbale hulpvragen (eet- en drinkproblemen, kwijlen, slikklachten) en problemen in het werkgeheugen. Verder hebben wij ruime ervaring met kinderen met schisis of een syndroom en wordt waar nodig nauw samengewerkt met kinderfysiotherapie en andere disciplines.

Preverbale logopedie erelogopedie baby

Preverbale logopedie

Mijn kind eet/drinkt niet goed

Taal- en spraakontwikkeling bij kinderen

Taal- en spraakontwikkeling

Mijn kind praat (nog) niet goed

Werkgeheugentraining bij kinderen

Werkgeheugentraining

Mijn kind heeft moeite met onthouden en concentreren

Afwijkende mondgewoontes bij kinderen

Afwijkende mondgewoontes

Mijn kind kwijlt of slist

Kind aanmelden voor logopedie

Overige stoornissen

Mijn kind heeft een ander probleem