Cursus PROMPT succesvol afgerond

Marianne van Logopedie Lingua heeft de cursus PROMPT* succesvol afgerond bij de Fontys Hogeschool. Deze specifieke methode om klanken gerichter uit te lokken wordt toegepast bij kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen. Bij het oefenen met nieuwe klanken laten we altijd zien hoe de klank wordt gemaakt en we laten de klank horen. Bij PROMPT gebruikt de logopedist ook haar handen om een kind te laten voelen hoe een spraakbeweging wordt gemaakt.
De PROMPT- methode kan worden toegepast bij kinderen met articulatie stoornissen, spraakapraxie, verbale ontwikkelingsdyspraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.


Marianne: “Door deze cursus heb ik geleerd om nog beter te kijken naar de spraakmotoriek bij een kind.”


*PROMPT staat voor “Prompts voor Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets”