Werkwijze

Werkwijze

We nemen binnen een week contact met u op.

In sommige gevallen is ook een verwijsbrief nodig om rechtstreeks bij uw verzekering te kunnen declareren. U wordt hierover bij aanmelding door ons verder geïnformeerd.

Bij het eerste bezoek wordt de hulpvraag geïnventariseerd en gaan we kijken wat we voor u en voor uw kind kunnen betekenen. Indien het nodig is, wordt verder onderzoek gepland en een behandelplan met u besproken.

U telt mee!

Nivel Zorgregistraties

Als zorgverlener doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het Nivel gebruikt de tellingen om vraagstukken binnen de gezondheidszorg in Nederland te beantwoorden.  Zo draagt u bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel houdt zich hierbij strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Liever niet meedoen met de tellingen? Meld dit bij ons.

Zo worden gegevens verzameld:

  1. U meldt zich met een zorgvraag bij uw zorgverlener.
  2. De zorgverlener legt informatie hierover vast in zijn computersysteem.
  3. Nivel Zorgregistraties ontvangt deze informatie gecodeerd van heel veel deelnemende zorgverleners. Hiermee wordt onderzoek gedaan.
  4. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners.

Meer weten? Kijk op nivel.nl/zorgregistraties